Basınköy Mahallesi Hurdacı , kullanılan madde veya malzeme dışında kalan tüm artık ve atık unsurlara verilen isimdir. Hurda, tek bir malzemeden oluşabileceği gibi birçok malzemenin birleşmesiyle de oluşabilir.

Hurdalar, genel olarak kullanım ömrü bitmiş ve işlevlerini yitirmiş materyallerdir. Hurdaların değerli olmalarına yol açan etken, onların çeşitli işlemlere tabi tutularak geri dönüşüme sokulmalarıdır. Geri dönüşüme sokulan tüm materyaller, sonrasında kullanılabilecek ve işe yarayan ögelere dönüştürülür.

Basınköy mahallesi hurdacı, her türlü hurda materyalini toplayan ve onları geri dönüşüm merkezine ulaştıran personelimize verilen isimdir. Bu kişiler, hurdaların cinsine göre ayrıştırılmasında da rol alır. Amacına uygun ve yapıldığı malzeme doğrultusunda ayrıştırılan hurdaların etkin ve işlevsel fonksiyonlar kazanması aynı zamanda enerjiden de hatırı sayılır oranda tasarruf sağlar.

Basınköy Mahallesi Hurdacı | Hurda Toplama Süreci

Hurda hem iş mecralarında hem de konut ortamlarında ortaya çıkabilir. Hurdaya çıkan madde ve materyaller genellikle işlevini yitirmiştir ve artık kullanılamaz hale gelmiştir.

Basınköy Mahallesi Hurdacılar, bu tarz unsurların aynı zamanda hiçbir yüke katlanılmadan bulunulan yerden alınmasına da aracılık etmektedir.

Hurdalar, toplanıp geri dönüşüm merkezinde işleme tabi tutulur. Ardından tekrar işleyen veya çeşitli iş görmeyen malzemelerin yerine kullanılmak için dönüştürülürler.

Gelişen teknoloji sayesinde, pek çok ürün hurdaya çıkmakta ve çoğu alet işlevini yitirmektedir. İş yeri ve evlerden çıkan elektronik ürünler de hurda olarak değerlendirilmektedir. İ

işlevini yitirmiş bu elektronik ürünler,Basınköy Mahallesi hurdacılar tarafından etkin bir şekilde değerlendirilmektedir. Basınköy mahallesi hurdacı Firmamız tarafından işleme tabi tutulup değerlendirilen maddeler şu şekilde sayılabilir:

 • Alüminyum, Demir, Bakır, Nikel, Çelik, Kurşun gibi metaller
 • Cam
 • Plastik
 • Kağıt
 • Elektronik ürünler
 • Tekstil Atıkları
 • Kauçuk
 • Pil
 • Motor Yağıdır.

Hurda Toplanmasının ve Hurdanın Geri Dönüşüm Sürecine Sokulmasının Faydaları

Hurda toplanmasının ve hurdanın geri dönüşüm sürecine sokulmasının faydaları şu maddeler halinde sayılabilir:

 • Enerji Tasarrufu
 • Doğal Kaynakların tükenmesinin önlenmesi
 • Hurda ithalatına gerek kalmaması
 • Ürün imalatında ve ham madde temininde kolaylıktır.

Bu maddelere yönelik ayrıntılı açıklamalar şöyledir:

İşlevini yitirmiş ve herhangi bir amaca hizmet etmesi sona ermiş olan maddelerin hurda olarak toplanıp değerlendirilmesi çevre ve ekosistem adına son derece önemli bir faaliyettir.

Bir yandan enerji tasarrufu sağlanırken bir yandan da çevre fazlasıyla korunmuş ve doğal kaynakların çabuk tükenmesi önlenmiş olmaktadır.

Hurda, tüm bu etkenler göz önüne alındığında ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Hurda gereksiniminin tamamıyla yurt içinden karşılanması; herhangi bir hurda ithalatına gerek kalmamasını sağlar ve böylece ithalat bakımından ciddi tasarruflar yapılmasına zemin hazırlar.

Bir ürünü oluşturmanın tüm süreçleri düşünüldüğünde çok fazla aşama vardır ve ürünü baştan oluşturmak oldukça zordur.

Basınköy Mahallesi Hurdacı Firmamız, geri dönüşümde kullandığı ve ham madde için ayrıştırdığı hurda materyalleri sayesinde, ürün oluşturmadaki gereksinimleri daha kolay temin eder.

Böylelikle maliyet ve enerjiden ciddi oranda tasarruf edilmiş olur. Günümüzde ham madde temini açısından katlanılması gereken maliyetler değerlendirilecek olursa bu faaliyetin önemi daha da iyi anlaşılabilecektir.

Geri Dönüşüm Nedir?

Basınköy Mahallesi Hurdacı
Basınköy Mahallesi Hurdacı

Yeniden değerlendirme olanağı ve olasılığı artık kalmamış olan maddelerin, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutularak ikincil ham maddeye dönüştürülüp yeniden üretim sürecine entegre edilmesine geri dönüşüm denir.

Farklı bir tabirle, daha önce bir yerlerde kullanılmış olup da artık kullanılamaz hale gelen atık madde ve malzemelerin uygulanan türlü geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat sürecine kazandırılmasıdır.

İnsan ihtiyaçlarının sonsuz olduğu ve bu sonsuz ihtiyaçları karşılarken kullanılan kıt kaynakların giderek azaldığı günümüz dünyasında, geri dönüşüm faaliyetinin çok mühim bir aksiyon alma olduğu ortadadır.

Kalkınma eğiliminde olan ve bu eğilimlerini somut adımlarla desteklemek isteyen ülkeler, geri dönüşüm faaliyetlerine gereken önemi vermelidir ve bu ülkelerde geri dönüşüm merkezli faaliyetlere yeterince bütçe ayrılmalıdır.

Böylece ekonomik değeri olan maddeler, geri kazanılıp tekrar kullanıma sokulur. Bu durum, ülkenin somut kalkınma hamleleriyle seri bir şekilde ilerlemesini ve müreffeh bir seviyeye ulaşmasını sağlar. Firmamız da çalışmalarını bu yönde geliştirir.

Kaynakların tükenmesine yönelik tehlikeleri öncesinde fark eden ve bu doğrultuda çeşitli stratejiler geliştiren Basınköy mahallesi hurdacı firmamız, geri dönüşüm sürecine önemli meblağlar harcamaktan kaçınmamıştır. Böylelikle kaynak israfına yönelik önemli bir hamle gerçekleştirmiş durumdayız.

Türkiye Genelinde Hurda Fiyatları Güncel yazımızı okumak isterseniz buraya bırakıyoruz.

https://www.bakirkoy.bel.tr/

https://halksan.com/bakirkoy-hurdaci/

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir