Tıbbi Atık Nedir?

Tıbbi atık, sağlık kurumları, veteriner klinikleri ve laboratuvarlarda üretilen her türlü atık malzemedir. Bu malzemeler, insan veya hayvan sağlığına zararlı olabilecek hastalık etkenleri, patojenik organizmalar, kan ve kan ürünleri, sivrisinek, böcek ve diğer zararlılar gibi enfeksiyon riski taşıyan bileşenler içerir.

Tıbbi atıkların Sınıflandırılması:

Tıbbi atıklar, üretim kaynağına, cinsine ve tehlike derecesine göre sınıflandırılabilir.

 • Kesici ve delici atıklar: İğne, enjektör, bistüri, cam malzemeler, ampul ve benzeri malzemelerdir.
 • İlaç atıkları: İnsan ve hayvanlar için kullanılan ilaçların kullanım süresi geçmiş olanları, atık hale gelirler.
 • Biyolojik atıklar: Kan, kan ürünleri, patojenik atıklar, kültür malzemeleri ve insan dokuları gibi biyolojik kaynaklı malzemelerdir.
 • Kimyasal atıklar: Laboratuvarlarda kullanılan asitler, bazlar, solventler ve kimyasal maddelerdir.
 • Radyoaktif atıklar: Radyofarmasötikler, radyoterapi atıkları ve radyasyonla işlem görmüş malzemelerdir.

Tıbbi Atıkların Bertaraf Yöntemleri:

Tıbbi Atık

Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi, insan sağlığını ve çevreyi korumak için önemlidir. Bu nedenle, tıbbi atıkların doğru bir şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. Aşağıda, tıbbi atıkların bertaraf edilmesi için kullanılan yöntemlerden bazıları verilmiştir.

 • Sterilizasyon: Tıbbi atıkların sterilizasyonu, sıcaklık, basınç, nem veya kimyasallar gibi yöntemlerle yapılan dezenfeksiyon işlemidir. Sterilizasyon sonrası tıbbi atıkların bertarafı için güvenli hale getirilirler.
 • Yakma: Tıbbi atıkların yakılması, atıkların tehlikeli bileşenlerini yok eder. Bu yöntem, sınırlı miktarda atık için uygundur. Ancak, bu yöntem gaz ve partikül emisyonlarına neden olabilir ve hava kirliliğine sebep olabilir.
 • Dezenfeksiyon: Tıbbi atıkların dezenfeksiyonu, atıkların patojenik bileşenlerini yok eder. Bu yöntem, özellikle
 • jik atıkların bertarafı için kullanışlıdır.
 • Enjeksiyon yöntemi: Bazı tıbbi atıklar, sterilize edilip bir enjektör yardımıyla bir yer altı boşluğuna yerleştirilebilir. Bu yöntem, az miktarda tıbbi atık için uygundur.
 • Geri dönüşüm: Bazı tıbbi atıklar, özellikle kesici ve delici atıkların metal ve plastik bileşenleri, geri dönüşüm amaçlı olarak yeniden kullanılabilir.

Tıbbi Atıkların Nereye Atılır?

Tıbbi atıklar, özel olarak tasarlanmış ve yönetilen tıbbi atık işleme tesislerine atılmalıdır. Bu tesisler, atıkların doğru şekilde toplanmasını, taşınmasını ve bertarafını sağlar. Atıkların bertarafı sırasında, insan sağlığına ve çevreye zarar verme riskini en aza indirmek için özel ekipman ve prosedürler kullanılır.

Sonuç olarak, tıbbi atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, insan sağlığını ve çevreyi korumak için önemlidir. Bu nedenle, tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için sağlık kuruluşları ve laboratuvarlar gibi üretim kaynakları, çevresel yönetmeliklere ve prosedürlere uymalıdır.

 1. Kesici ve delici tıbbi atıklar: Enjektörler, iğneler, bistüri bıçakları, cam tüpler ve diğer keskin tıbbi aletler gibi kesici ve delici özellikleri olan tıbbi atıklar bu kategoriye girer. Bu atıkların doğru bir şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi önemlidir çünkü keskin aletler insanlar için ciddi yaralanma riski oluşturabilir.
 2. Enfeksiyonlu tıbbi atıklar: Kanlı sargılar, kullanılmış tıbbi önlükler, laboratuvar örnekleri, enfekte olmuş hayvanların cesetleri gibi enfeksiyon riski taşıyan tıbbi atıklar bu kategoriye girer.
 3. Kimyasal tıbbi atıklar: Kullanılmış pililler, kimyasal solüsyonlar, aşındırıcı maddeler, boya ve solventler gibi kimyasal özellikleri olan tıbbi atıklar bu kategoriye girer. Bu tür atıklar, insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilecek tehlikeli kimyasallar içerebilir.
 4. Radyoaktif tıbbi atıklar: Radyasyon tedavisi gören hastaların kullanılmış malzemeleri gibi radyasyon içeren tıbbi atıklar bu kategoriye girer. Bu tür atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, insan sağlığı ve çevre için önemlidir.
 5. Genel tıbbi atıklar: Bu kategoriye giren atıklar, kesici ve delici, enfeksiyonlu, kimyasal ve radyoaktif olmayan tüm tıbbi atıkları içerir. Bu tür atıkların doğru şekilde yönetilmesi önemlidir, ancak diğer kategorilerdeki atıklar kadar tehlikeli değildir.

Tıbbi atıkların doğru bir şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi, insan sağlığı ve çevre için kritik önem taşır. Tıbbi atık yönetimi, sağlık çalışanları, tıbbi laboratuvarlar, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları için önemli bir sorumluluktur. Bu kuruluşlar, tıbbi atık yönetimi konusunda eğitimli personel ve özel ekipmanlara sahip olmalıdır. Ayrıca, tıbbi atıkların doğru bir şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için çevresel yönetmeliklere uymak önemlidir.

Tıbbi atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi için birkaç yöntem mevcuttur. Bu yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Yakma: Tıbbi atıkların yakılması, atıkların hacmini azaltmanın yanı sıra, çoğu mikroorganizmanın ölmesine de neden olur. Yakma yöntemi, atıkların sınıflandırmasına ve miktarına göre değişebilir. Ancak, bu yöntem atıkların yakılması sırasında oluşan çevre kirliliği nedeniyle tercih edilmemektedir.
 2. Otoklavlama: Bu yöntem, yüksek basınçlı buhar kullanarak atıkları sterilize etmek için kullanılır. Sterilizasyondan sonra, atıklar çöp alanlarına gönderilir. Otoklavlama, atıkların hacmini azaltırken, mikroorganizmaların ölümüne de neden olur.
 3. Kimyasal sterilizasyon: Bu yöntem, tıbbi atıkların kimyasal solüsyonlarla sterilize edilmesini içerir. Sterilizasyondan sonra, atıklar çöp alanlarına gönderilir. Bu yöntem, özellikle enfeksiyonlu tıbbi atıklar için kullanışlıdır.
 4. Biyolojik işlem: Bu yöntem, tıbbi atıkların bakteri ve mantarlar gibi mikroorganizmalar tarafından parçalanmasını içerir. Bu işlem, atıkların biyolojik olarak çözünür hale gelmesini sağlar. Bu yöntem, özellikle kesici ve delici tıbbi atıkların bertarafı için kullanışlıdır.
 5. Geri dönüşüm: Bazı tıbbi atıkların geri dönüştürülmesi mümkündür. Örneğin, kullanılmış tıbbi aletlerin geri dönüştürülmesi, atıkların hacmini azaltmanın yanı sıra doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur.

Tıbbi atıkların doğru şekilde yönetilmesi, insan sağlığı ve çevre için önemlidir. Sağlık kuruluşları, tıbbi atık yönetimi için belirlenmiş yönergeleri takip etmelidir. Ayrıca, atık yönetimi konusunda eğitimli personel ve uygun ekipmanlara sahip olmak da önemlidir.

https://halksan.com/hurda-fiyatlari/