Cevizlik Mahallesi Hurdacı , kısaca kullanım haricinde olan malzemenin posası olarak tanımlanabilir. Hurda bünyesinde, pek çok materyal yer alır. Hurda materyalleri arasındaki en yüksek değerli materyal, metal türevleri olarak değerlendirilir. Metallerin, endüstrinin pek çok alanında kullanılma imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle, endüstrinin sürekli bir şekilde metal türevlerine gereksinimi bulunmaktadır.

Cevizlik mahallesi hurdacı tarafından ele alınan tüm hurda materyalleri toplanılarak eritilip ham maddeye dönüştürülebilir. Bu materyallerin tekraren kullanılması, geri dönüşüm sürecinin aktif bir şekilde işletilmesi sayesinde gerçekleşir. Geri dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi için düzenli olarak hurda materyal toplanılması gerekmektedir. Hurda materyallerine örnek vermek gerekirse artık işlevini yitirmiş elektronik bir alet de hurda olarak değerlendirilebilir; kağıt, cam, plastik bazlı materyaller de bu kapsamda işleme alınabilir.

Cevizlik Mahallesi Hurdacı
Cevizlik Mahallesi Hurdacı

Cevizlik Mahallesi Hurdacı > Hurda Türleri Nelerdir?

Cevizlik Mahallesi Hurdacı Her malzemenin işe yaramayanı olarak görülen kısımları hurda olarak değerlendirilebilir. Doğal kaynakların etkin koruması ve ekonominin canlılığı açısından hurdaların değerlendirilmesi son derece mühimdir. Bu yüzden, hurdacılar sokak sokak gezerek hurda toplarlar. Cevizlik Mahallesi Hurdacı topladıkları bu hurdaları, sahip oldukları araçlar vasıtasıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak için geri dönüşüm merkezine götürürler.

Hurda deyince akla pek çok türde materyal gelebilir. Söz konusu materyaller, birçok biçimde elde edilebilir. Kullanım ömrünü doldurmasına rağmen pek çok materyalin geri dönüştürülme imkanı mevcuttur. Önemli olan, dönüştürülmesi mümkün olan ve dönüştürüldüğünde kullanılmaya elverişli materyalleri bulmaktır. Firmamız bünyesinde değerlendirilen bu materyaller, şöyle sıralanabilir:

 • Cam
 • Plastik
 • Kağıt
 • Tekstil atığı
 • Pil
 • Elektronik ürün
 • Motor yağı
 • Alüminyum, demir, bakır, nikel, çelik, kurşundur.

Hurdacılık Nasıl Bir İş Alanıdır?

Hurdacılık, her dönemde iş yoğunluğu olan ve insanoğlu var olduğu müddetçe sürdürülebilecek bir iş alanıdır. Yani insan, yaşamını sürdürürken her daim eskiyen ve işlevini yitirmiş malzemeleri, elektronik alet ve gereçleri, eskimiş ve yıpranmış eşyaları olur. Bunların da somut bir şekilde değerlendirilip geri dönüşüme sokulması sonucu, aktif yaşama tekrar kazandırılması söz konusudur.

Cevizlik Mahallesi Hurdacı Zararlı atıkların toprağa karışması hem doğal dengeyi bozmakta hem de insan sağlığını fazlasıyla tehdit etmektedir. Bununla birlikte, dünya üzerindeki nüfus arttıkça doğal kaynak tüketimi artmakta ve dünyanın sınırlı olan kaynaklarına erişim oldukça azalmaktadır. Bu anlamda, hurdacılığın önemi daha iyi değerlendirilebilecektir. Hurdacılık, ülke ekonomisi açısından son derece önemli bir gelir kaynağıdır. İyi ve etkin bir biçimde kullanılabilirse hurdacılıktan iyi kazançlar elde etmek işten bile değildir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; hurdacılık mesleği, salt para kazanma açısından bakılmaması gereken bir iş alanıdır. Yapılan iş, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak da düşünülebilir. Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir ekonomik düzen açısından hurdacılığın önemli bir yeri vardır. Bu nedenle, firmamızın yaptığı işin mühim bir manevi yanının olduğu da söylenebilir.

Hurdacılık Nasıl Yapılır?

Hurdacılık mesleğini icra etmek için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar:

 • Hurdacılardan hurda materyalleri alarak fabrikalara satmak
 • Hurda toplayıcılığı yapmak
 • Kendi geri dönüşüm merkezini kurmaktır.

Hurdacılık yapmak için önemli olan faktör, hurdacılığın tek bir alanda mı yapılacağı yoksa tüm materyallere yönelik mi yapılmak istendiğidir. Ancak metal hurda, çok daha geçerli ve geçerliliğini hiçbir surette yitirmeyen alanlardan biridir. Firmamız genel itibarıyla metal hurdacılığa önem verirken diğer alanları da kesinlikle ihmal etmemeye çalışmaktadır.

Hurdacılardan alıp firmalara satacaklar için bilinmesi gerekenler, hurda çeşitlerinin kalitesi ve hurda numune değerleri hakkındadır. Hurda tanımlama sensörü vasıtasıyla hurdanın cinsi ve değeri kolayca öğrenilebilir. Büyük firmalar genelde yüksek tonajda hurda satın almakta; küçük firmalar ise daha düşük miktarlarda hurda alabilmektedir. Yüksek tonajda hurda biriktirmek için toplanılan hurdanın müsait bir alanda biriktirilmesi gerekmektedir.

Hurdacılık Sektöründe Neler Yaptık?

Hurdacılık için elinde tüm belgeler mevcut olan ve bu doğrultuda faaliyetlerini yasal bir şekilde sürdüren firmamız; hurdanın biriktirilebileceği uygun bir alan, yeterli sayıda personel ve araç temini konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Hurda temini için gereken analizler firmamızca yapılmış ve hurdaların sıklaştığı alanlar tespit edilmiştir. İçinde çalışılan ve hurdaların getirildiği alan, her türlü hırsızlığa ve yağmaya karşı güvenli bir şekilde tesis edilmiştir. Geri dönüşüm konusundaki tanıtım ve pazarlama çalışmaları da durmaksızın sürmektedir.

Geri dönüşüme katkı sağlarken para kazanmak isterseniz ve güncel Hurda Fiyatları yazımızı okumak isterseniz buraya bırakıyoruz.

https://www.bakirkoy.bel.tr/

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir